Meteorologistudenten
category: Norge
tags:

En weekend av friluftsaktiviter i Jotunheimen, Norge. Första dagen gick jag i grottor, andra dagen fick jag testa på glaciärvandring och tredje dagen utomhusklättring.

DAG 1: GROTTOR

DAG 2: GLACIÄRVANDRING

DAG 3: KLÄTTRING

Kort sagt, när solljuset tränger in i atmosfären träffas det av gasmolekylerna i luften och ljuset från det synliga spektrat sprids.

Det ljuset vi kan se finns i det synliga spektrat och är alla våra färger, där varje färg har olika våglängd. Färgen blå har en kort våglängd och är också det ljus som sprids mest. Orange och rött har däremot längre våglängder. När solljuset färdas igenom atmosfären kommer korta våglängder spridas först. När solen står högt på himlen har ljuset en kortare väg att färdas jämfört med när solen står lägre. Alltså, blått ljus ser vi spridas på dagen medan vid solnedgång kommer blått ljus redan att ha hunnit spridas och det som återstår är orange och rött ljus.

Mer info:

Partikelns storlek påverkar spridningen. Ett storleksförhållande mellan partikel och våglängd kan skrivas:

x = 2πa/λ, där 2πa är partikelns omkrets med en radie a och λ är våglängden.

Om x<<1 kommer vi få en så kallad Rayleigh spridning. Detta händer till exempel när ljus från det synliga spektrat (0.4–0.7 μm) träffar gasmolekyler (~10−4 μm), vilket händer med vår himmel.

 

Diana, Grötö, 2011

category: Meteorologistudenten
tags:

Nu startar nästa kapitel. Nästa blir att studera masterprogrammet i geoscience med inriktning på meteorologi och oceanografi. Studierna kommer utföras på Universitetet i Oslo. I bloggen ska jag försöka fokusera på meteorologi, oceanografi, geologi och klimat. Även aktiviteter, varav Norge har att erbjuda. Vi får se vart detta leder.