Meteorologistudenten

Idag hade vi flygtur. Vi flög med ett plan som har 2.1 m i vingspann, kan åka så högt som 3 km, kan få en hastighet på 100 km/h och kostar bara 1000 euros med autopilot och diverse instrument.

IMG_3845

IMG_3851