Meteorologistudenten

Substorm är orsaken till att vi får intensiv aurora på polerna. En substorm varar i 1-3 h.

När solens magnetiska fältlinjer är anti-parallella med jordens magnetfält får vi “reconnection”. Det betyder att plasma kan strömma in till jorden. Under reconnection pressas jordens magnetiska fältlinjer bak till nattsidan av jorden och formar en svans. Svansen pressas samman och “reconnection” sker igen fast på nattsidan och kan leda till nederbörd av partiklar i jonosfären. Konduktiviteten ökar i jonosfären och alltså leder ström bättre. En ström som går igenom svansen tar då den ”snabbare” vägen igenom jonosfären. Elektroner som regnar ner i jonosfären blir exalterade på grund av kollisioner med atomer och molekyler (kväve och syre). Kollisionerna ger det fina ljuset på himlen som vi kallar norrsken.

Skärmavbild 2013-11-14 kl. 13.46.53

Rapport skriven under kursen handlade om substormen den 3 nov 2013. Här är en bild från All-Sky kameran placerad i Longyearbyen.

20131103204640