Meteorologistudenten
category: Norge
tags:

Häromdagen tillbringade jag kvällen på en sportsbutik i Oslo. De hade en kvällskurs som hette ”Avalanche Awarness Night”. Vi hade föreläsning om laviner, som mål med att bli uppmärksam på lavinfaran.

Det finns två typer skred som kan utlösas och det är lösnölavin och flaklavin. Lösnölavin sker i att en punkt i snötäcket kollapsar, skredet sprer sen nedåt och åt sidorna i en päronlik struktur. Utlösningen kan vara ett berg/sten som har värmts av solen, smält snötäcket runt om sig och medfört till en kollaps iden punkten. Lössnölavin är inte farligt för människan.

nysno04

Lössnölavin (Hämtad:varsom.no)

Flaklavin däremot är sådant skred som människor kan bli tagen av. En flaklavin är att ett helt flak på berget lossnar. För att en flaklavin ska utlösas måste de ha tre speciella lager. Ett lager underst som snön kan glida på, ett lager i mitten som kan kollapsa och ett lite tjockare lageröverst som är tungt och vill dras nedåt. Lagret underst ska vara ett lager som snö ovanpå har lätt att glida på. Det kan tillexempel vara ett rimlager. Mellersta lagret ska vara ett lager som är löst packat och alltså har lätt för att kollapsa. Lagret överst är lite hårdare packat, vilket gör att det mellersta lagret inte är starkt nog att hålla kvar det.

snoflak02

Flaklavin (Hämtad:varsom.no)

Hur packat ett lager snö är beror mestadels på vinden men beror även på vilken slags snö som faller. Från dag till dag kan det snöa och blåsa olika och då vill vi också få olika slags lager i snötäcket. Ett snötäcke kan stabiliseras av sol, snötäcket värms då upp och snön blir mer homogen i djupet. Lutningen på backen för att vi ska ha lavinfara sägs ska vara mellan 25 och 45 grader.

Innan man ger sig ut på en skidtur kan det vara smart att tänka på: Hur mycket har det blåst det senaste dagarna? Vilken vindriktning har det varit? Vilka sidor på fjället har fått sol?

En kubik snö väger ca 300 kg. Om du skulle utlösa en flaklavin som hade en area på 20×30 m och ett djup på 25 cm skulle du alltså riskera att få 45 ton snö över dig. Det är mycket krafter i en lavin och det är alltså också viktigt vad man väljer att åka ner i för terräng. Tillexempel att åka ner bland träd och sten och ett skred utlöses gör att man kan skada sig i att man stöter till i något. Att åka ner i en dal/ravin är också bra att undvika då det inte finns en utväg om ett skred skulle utlösa.

Kvällskursen var väldigt givande och jag ser fram emot att gå en lite längre lavinkurs framöver.